Stowarzyszenie Rozwoju
 Dziecka i Rodziny
w Nowych Skalmierzycach

  SRDiR      ŚDS      CURT "SZANSA"      OWDiWT      OR-E      Poradnia Rodzinna  
Stowarzyszenie
Rozwoju Dziecka
i Rodziny


O Stowarzyszeniu
Misja, działania
Ogłoszenia
Statut
Statuetka
Historia
Budynek
Jak trafić?
Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statuetka

STATUETKA ZA ZROZUMIENIE POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

(18kB)

Władze Stowarzyszenia jeden raz w roku przyznają Statuetkę "Za zrozumienie potrzeb osób niepełnosprawnych". Statuetki wraz z aktem nadania przyznawane są osobom i instytucjom w uznaniu za dotychczasowy wkład w rozwój Stowarzyszenia oraz zaangażowanie w rozwiazywanie problemów osób niepełnosprawnych.
Statuetka zaprojektowana została i wykonywana przez pracownię autorską Jerzego Stankiewicza z miejscowości Kruszewiec. Wykonana jest z brązu, przedstawia granice terytorialne Gminy Nowe Sklamierzyce, na tle których umieszczone jest logo Stowarzyszenia oraz napis "Za zrozumienie potrzeb osób niepełnosprawnych".

Osoby i instytucje uhonorowane Statuetką:
Rok 2005:

- Pani Bożena Budzik - Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
- Ks. kan. Edward Wawrzyniak - proboszcz Parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach
- Pan Zenon Michaś - prezes Spółdzielni Mleczarskiej "Lazur" w Nowych Skalmierzycach

Rok 2006:
- Pan Stanisław Bronz - prezes Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" w Kaliszu
- Pan Zdzisław Otwiaska - zastępca prezesa Spółdzielni Mleczarskiej "Lazur" w Nowych Skalmierzycach

Rok 2007:
- Pan Józef Racki - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
- Pan Zdzisław Mielczarek - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Rok 2008:
- Pani Aniela Błaszczyk - z Com.40 Limited

Rok 2009:
- Pani Maria Krupecka - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Rok 2010:
- Pan Ferdynand Łukanowski - Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rok 2011:
- Pan Kazimierz Ciesiółka - Skarbnik Gminy i Miasta Nowe SkalmierzyceCopyright © 2006-2010 Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
DESIGN Piotr Bądkowski