Stowarzyszenie Rozwoju
 Dziecka i Rodziny
w Nowych Skalmierzycach

  SRDiR      ŚDS      CURT "SZANSA"      OWDiWT      OR-E      Poradnia Rodzinna  
Stowarzyszenie
Rozwoju Dziecka
i Rodziny


O Stowarzyszeniu
Misja, działania
Ogłoszenia
Statut
Statuetka
Historia
Budynek
Jak trafić?
Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia Stowarzyszenia

Spotkanie członków założycieli powołujące Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny odbyło się 11 lutego 2000 roku.

Członkowie założyciele Stowarzyszenia:

Dorota Bukowska
Jolanta Jackowska
Anna Wieleba
Julia Garcarek
Krzysztof Kowalczyk
Krystyna Kowalczyk
Maria Witkowska
Henryk Wawrzyniak
Jarosław Walczak
Zdzisław Wolender
Kazimierz Tacik
Elżbieta Świrta
Danuta Borowska
Jolanta Siwak
Ks. Edward Wawrzyniak
Irena Rachwalska
Henryk Witkowski


Organizacja powstała 9 marca 2000 roku na wniosek Krzysztofa Kowalczyka oraz z inicjatywy Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz Samorządu Mieszkańców miasta Nowe Skalmierzyce.
Dzięki przychylności lokalnych władz otrzymano do dyspozycji nieodpłatnie lokal o powierzchni 60 mkw., w którym uruchomiono punkt konsultacyjny dla rodzin wraz z salką rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych (w ramach którego prowadzono nieodpłatnie rehabilitację oraz udzielano porad prawnych, pedagogicznych, logopedycznych i psychologicznych).
Obecnie działalność statutowa prowadzona jest w budynku samodzielnym o powierzchni 800 mkw.Copyright © 2006-2010 Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
DESIGN Piotr Bądkowski