Stowarzyszenie Rozwoju
 Dziecka i Rodziny
w Nowych Skalmierzycach

  SRDiR      ŚDS      CURT "SZANSA"      OWDiWT      OR-E      Poradnia Rodzinna  
Stowarzyszenie
Rozwoju Dziecka
i Rodziny


O Stowarzyszeniu
Misja, działania
Statut
Statuetka
Historia
Budynek
Jak trafić?
Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misja, działania

Główne cele działań:

- Wszechstronna pomoc dziecku i rodzinie w zakresie opieki, wychowania, rehabilitacji i adaptacji społecznej.
- Reprezentowanie interesów dziecka i rodziny - przeciwdziałanie ich dyskryminacji.
- Podnoszenie poziomu kultury i oświaty.
- Popularyzowanie wiedzy o zdrowiu.

Stowarzyszenie prowadzi:

- Poradnię Rodzinną,
- Ośrodek Wczesnego Diagnozowania i Terapii,
- Centrum Usług Rehabilitacyjno-Terapeutycznych "Szansa",
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny (wyposażony m. innymi ze Środków PFRON),
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościa intelektualną,
Organizowane są imprezy masowe o charakterze cyklicznym:
- Integracyjne Turnusy letniego wypoczynku połączone z edukacją i rehabilitacją (dofinansowywane ze Środków samorządu Gminy i Miasta),
- Przeglądy Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych (w roku 2005 już 5-ty),
- Spotkania z Mikołajem (dofinansowywane ze Środków Wojewody Wielkopolskiego),
- Spotkania Wielkanocne.
Organizowane są spotkania informacyjno-edukacyjne dla społczności lokalnej:
- coroczne spotkania na temat praw, uprawnień i możliwości pozyskiwania środków przez osoby niepełnosprawne,
- w roku 2003 - "Europejskim Roku Osób Niepełnosprawnych" - konferencja dofinansowana ze środków PFRON "Prawa osób niepełnosprawnych w Polsce i Unii Europejskiej".Copyright © 2006-2010 Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
DESIGN Piotr Bądkowski